2016-DSC_0313.jpg

SPOŁECZNOŚĆ KONGRESU

Kongres Różnorodności tworzą osoby o różnorodnych doświadczeniach. Wśród ekspertów Kongresu są praktycy biznesu, przedstawiciele organizacji pozarządowych, mediów, świata akademickiego i instytucji publicznych.

TWÓRCY KONGRESU

2015-5D3_1360.jpg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTNER MERYTORYCZNY KONGRESU

Karta Różnorodności, koordynowana w Polsce od 2012 roku przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, ma na celu zachęcanie pracodawców w Polsce do aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji oraz upowszechnianie tworzenia otwartych na różnorodność
i włączających miejsc pracy.

kartaroznorodnosci.pl

 
 EKSPERCI KONGRESU

 • Wojciech Eichelberger
 • Miguel Gurrola
 • Jacek Jakubowski
 • prof. Arkadiusz Karwacki
 • Alicja Knast
 • Anna Kobierska
 • Maciej Piwowarczuk
 • Przemysław Radwan-Roehrenschef
 • David Sypniewski
 • Jakub Szczęsny
 • Karolina Szmidt
 • prof. Mike Thompson
 • Katarzyna Wierzbowska
 • Zuzanna Ziomecka

Psycholog, psychoterapeuta, coach i trener. Autor i współautor wielu popularnych książek z pogranicza psychologii, antropologii i duchowości. Współtwórca programów telewizyjnych. Publikuje wywiady, felietony i eseje m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Zwierciadle”, „Charakterach”, „Wysokich Obcasach”, „Polityce”, „Pulsie Biznesu”. Współtwórca i dyrektor Instytutu Psychoimmunologii w Warszawie. Został odznaczony Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta.

Praktyk w zakresie zarządzania różnorodnością w globalnych spółkach, ekspert ITIM International – międzynarodowej organizacji zrzeszającej praktyków i teoretyków z ponad 30 krajów świata zajmujących się zagadnieniami kultury organizacyjnej oraz zarządzania międzykulturowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu działami HR zdobyte podczas pracy dla takich marek jak Coca-Cola, Unilever, Boehringer-Ingelheim GmbH. Trener i wykładowca zagadnień związanych z wdrażaniem polityk różnorodności do organizacji.

Coach, superwizor Grupy TROP. Od ponad 30 lat trener, superwizor treningu psychologicznego rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Członek amerykańskiej organizacji: Innowatorzy Dla Dobra Ogółu ASHOKA. Jest autorem koncepcji pierwszej w Polsce Szkoły Trenerów, która wyewoluowała w największą Szkołę Trenerów Biznesu prowadzoną w ramach Grupy TROP. Pracuje jako superwizor i mentor Szkoły Trenerów Biznesu, Szkoły Coachów i U! Lider.

Profesor w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Kierownik Pracowni Badania Jakości Życia IS UMK. Autor lub redaktor 17 monografii oraz blisko 100 artykułów naukowych poświęconych problemom społecznym i współczesnej polityce społecznej. Członek International Sociological Association, Sekcji Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Academy of Management.

Dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach. Muzykolog. Członkini Rady ds. Muzeów przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wcześniej, m.in. dyrektor generalny Wystawy Głównej Muzeum Historii Żydów Polskich i kurator Muzeum Fryderyka Chopina. Wykładowca London Metropolitan University oraz pracownik naukowy University of Plymouth. Odznaczona przez Króla Szwecji Gustava Orderem Pierwszej Klasy „Royal Order of the Polar Star” oraz odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, laureatka nagrody Red Dot Award.

Ekspert w obszarze komunikacji. Od ponad 10 lat związana z firmą Henkel Polska. Inicjatorka i autorka programu wspierającego menedżerów w rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych i przywódczych oraz szeregu inicjatyw związanych z różnorodnością i budowaniem zaangażowania pracowników. Politolog, mediator. Ukończyła szkołę trenerów komunikacji opartej na empatii.

Storyteller, 20 lat związany z mediami, od 15 lat z marketingiem. Zmieniał zachowania konsumenckie, budował narrację dla brandów, identyfikował insighty, oddziaływał społecznie. Od 2013 do 2016 r. w „Gazecie Wyborczej” odpowiedzialny za rozwój biznesu wideo. W chwili wolnej reporter i dokumentalista - autor głośnej „Epidemii Miłości” (2008), współautor książki „Powstanie Warszawskie. Rozpoznani” (2014).

Prezes Fundacji Szkoła Liderów (dawniej Stowarzyszenie Szkoła Liderów). Absolwent i współpracownik Instytutu Polityki Społecznej UW. Absolwent Szkoły dla Młodych Liderów Społecznych i Politycznych. Współtwórca programów edukacyjnych z zakresu przywództwa dla liderów życia społecznego i politycznego. Stypendysta Departamentu Stanu USA (2007).

Fotograf, grafik, animator kultury, trener antydyskryminacyjny. Urodził się we Francji, studiował kulturoznawstwo i komunikację międzykulturową. Współtwórca Stowarzyszenia Praktyków Kultury. Interesuje się obszarem „pomiędzy”: pomiędzy matematyką a ciałem, pomiędzy wykluczeniem a wyróżnieniem, pomiędzy krajem urodzenia, a krajem przodków i odkrywaniem, że ten obszar często nie istnieje, że jedno przechodzi płynnie w drugie.

Architekt; jest pierwszym polskim projektantem, którego pracę, Dom Kereta, włączono do stałej kolekcji MoMA w Nowym Jorku. Od 2001 roku współtworzy Grupę Projektową Centrala, z którą zdobył kilka nagród w konkursach architektonicznych. Prowadzi również własne biuro projektowe SZCZ. Pomysłodawca projektu w Sao Paulo - Polish Refugee. Interesuje go szeroko rozumiany temat zamieszkiwania, synchronizacji człowieka z przestrzenią i naturą i relacji między zastanym kontekstem, a człowiekiem. Wiele z jego prac traktuje codzienną użyteczność i usługowość jako pretekst do refleksji nad życiem człowieka.

Dyrektor działu HR firmy Henkel w regionie Europy Północno-Wschodniej, w skład którego wchodzą Polska i kraje bałtyckie. Odpowiada za rozwijanie i wdrażanie strategii firmy w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, odpowiadając między innymi za procesy rekrutacji, programy rozwoju pracowników, systemy wynagrodzeń oraz projekty z zakresu employer brandingu. Do jej obowiązków należy również zapewnienie bieżącego doradztwa kadrze menedżerskiej w obszarze najlepszych praktyk i rozwiązań HR. Absolwentka Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Ukończyła również studia podyplomowe na trzech kierunkach: Przywództwo, Zarządzanie zasobami ludzkimi, oraz psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi.

Prezes Zarządu globalnego Goodbrand. Do niedawna dyrektor Centre for Leadership and Responsibility China Europe International Business School w Szanghaju, która zajmuje się tworzeniem i rozpowszechnianiem wiedzy na temat odpowiedzialnego przywództwa. Chief Wisdom Officer w Goodbrand UK. Aktualnie zajmuje się współpracą z instytucjami akademickimi i ośrodkami badawczymi na rzecz wspierania mądrości jako źródła rozwijanie zdolności wśród najwyżej kadry menedżerskiej (tzw. C-suite) w procesach innowacji społecznych.

Przedsiębiorca społeczny, współzałożycielka, fundatorka i prezeska zarządu Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet, inicjatorka Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, współzałożycielka Klubu Inwestorek Indywidualnych Black Swan. Ma 20 letnie doświadczenie w marketingu, komunikacji, PR i CSR. Z wykształcenia cybernetyk, absolwentka krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego, uzyskała dyplom typu MBA programu Copernic na francuskich uczelniach. Realizuje sie w pracy charytatywnej na rzecz organizacji pozarządowych, wspierając je w obszarze komunikacji i pozyskiwania funduszy.

Twórca mediów oraz trenerka mindfulness (uważności). Redaktor naczelna serwisu „Newsmavens – women choose the news" finansowanego przez „Gazetę Wyborczą" oraz Google DNI. Od ponad 15 lat tworzy koncepcje medialne i stawia projekty, zarządza zespołami i rozwija marki w druku, internecie i telewizji. Prowadzi program redukcji stresu metodą uważności (MBSR) dla grup otwartych oraz dla liderów biznesu. Zawsze podejmuje sie zadań zawodowych, które oscylują wokół jej przekonań społecznych. Stara się przyłożyć rękę do budowania świadomości w takich dziedzinach jak: kobiety w rolach przywódczych, work-life balance i społeczna odpowiedzialność biznesu.