Kongres Różnorodności

Kongres Różnorodności

Misją Kongresu jest szerokie promowanie idei różnorodności w życiu biznesowym i społecznym. Tegoroczny Kongres dotyka różnorodności i inkluzji w świecie po pandemii i próbuje odpowiedzieć na pytanie o to, jak poskładać rozbite społeczeństwo, organizacje i siebie po tym kryzysie.­

 

Zapraszamy na relację z Kongresu Różnorodności!

Kongres Różnorodności to konferencja, która od 2014 roku odbywa się w Warszawie i jest stałym elementem w kalendarzu kluczowych inicjatyw CSR w Polsce. Celem Kongresu, organizowanego przez Henkel Polska oraz BETTER., jest promowanie inkluzywnej kultury zarządzania organizacjami, w których wszyscy, bez względu na wiek, płeć, przynależność kulturową czy przekonania, mają równe szanse na realizację swoich aspiracji. Doroczne wydarzenie zrzesza szerokie grono specjalistów, ekspertów, praktyków i przedstawicieli biznesu wokół tematu zarządzania różnorodnością. Transmisję z wydarzenia można również śledzić online.

Jednym z kluczowych elementów Kongresu stał się Przegląd „Praktycy o Różnorodności”, prezentujący najbardziej innowacyjne i angażujące polskie dobre praktyki w zakresie zarządzania różnorodnością. Kongres budują także wykłady, debaty, sesje plenarne, wystąpienia, gry, warsztaty oraz przestrzeń do networkingu i wymiany doświadczeń.

KONGRES RÓŻNORODNOŚCI W LICZBACH

PATRONAT MERYTORYCZNY

 

PATRONAT MEDIALNY

INFORMACJE O ORGANIZATORACH

BlueGradient