2017-IMGL3990_sm.jpg

O KONGRESIE

W 2013 roku firma Henkel oraz BETTER. Social Design Company (wydawca magazynu CR Navigator oraz portalu BE.NAVIGATOR) zorganizowały międzysektorowe spotkanie tematyczne „Innowacyjny potencjał różnorodności”. Ogromne zainteresowanie zagadnieniem różnorodności oraz inkluzji społecznej skłoniły organizatorów do kontynuacji działań edukacyjnych w tym zakresie i powołania cyklicznego wydarzenia, jakim jest Kongres Różnorodności.

Jego misją od początku było szerokie promowanie idei różnorodności w życiu biznesowym i społecznym oraz pobudzanie międzysektorowej dyskusji w tym obszarze. Kongres stał się inspiracją dla przedstawicieli wielu środowisk do wdrażania rozwiązań z zakresu diversity & inclusion, wyznaczając tym samym nowe kierunki w szeroko pojętym CSR.

Co roku Kongres zrzesza szerokie grono ekspertów, praktyków i przedstawicieli biznesu. Jego uczestnikami są menedżerowie i pracownicy działów HR, menedżerowie CSR, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz sektora publicznego. Od 2014 roku w Kongresach Różnorodności wzięło udział w sumie ponad 1000 osób.

Od 2016 roku Kongresowi towarzyszy przegląd „Praktycy o Różnorodności” prezentujący najbardziej innowacyjne i angażujące polskie dobre praktyki w zakresie zarządzania różnorodnością w organizacjach. Przegląd stał się stałym i bardzo wyczekiwanym przez publiczność elementem Kongresu.