2015-5D3_1970.jpg

2015

„DIVERSITY 2.0”

KONGRES RÓŻNORODNOŚCI 2015 – „DIVERSITY 2.0”

Tematem przewodnim Drugiego Kongresu Różnorodności „Diversity 2.0 – w stronę wartości”, była rola wartości w budowaniu efektywnych zespołów oraz wykorzystywanie potencjału szeroko rozumianej różnorodności w organizacjach.

Wykłady, sesje panelowe i warsztatowe zdominowały kwestie związane z etycznym wymiarem relacji w biznesie i zagadnienie mądrego przywództwa, opartego na wartościach. Uczestnicy przyglądali się budowaniu kultury organizacyjnej, której fundament tworzą wartości i narzędziom, wspierającym ten proces i umożliwiającym efektywne zarządzanie różnorodnością w organizacji. Poruszano rolę empatii w biznesie i w zarządzaniu organizacjami, w relacjach z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami. Duże zainteresowanie wzbudziło wystąpienie prelegentek z Henkel POLSKA przedstawiających korzyści ze współpracy międzypokoleniowej w swojej firmie. Ważnym osiągnięciem Kongresu była możliwość przekonania się na własnej skórze, jak ważne dla dobrego działania organizacji jest uwzględnianie punktu widzenia innych oraz otwarcie się na różnorodność poglądów i perspektyw.

PRELEGENCI I PANELIŚCI

Prof. Mike Thompson, Chief Wisdom Officer, Goodbrand Works
Karolina Szmidt, Dyrektor Działu HR, Henkel Polska
Barbara Frątczak-Rudnicka, Konsultantka ds. Badań, dom badawczy 4P Research Mix.
dr Monika Ksieniewicz, Ekspertka ds. Równego Traktowania, radca generalna w KPRM
Dorota Strosznajder, Dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej oraz  Pełnomocnik ds. Odpowiedzialności Społecznej, Henkel Polska
Karolina Długosz, Manager CSR, Capgemini Polska
prof. Arkadiusz Karwacki, Instytut Socjologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
David Sypniewski, trener antydyskryminacyjny, Stowarzyszenie Praktyków Kultury