2016-0DSC_9968.jpg

2016

„NOWA PERSPEKTYWA PRZYWÓDZTWA”

KONGRES RÓŻNORODNOŚCI 2016 – „NOWA PERSPEKTYWA PRZYWÓDZTWA”

Trzeci Kongres Różnorodności „Nowa perspektywa przywództwa” poświęcony został roli liderów w procesie budowania i wdrażania dojrzałej polityki diversity w organizacji. Nad wyzwaniami współczesnych liderów i kierunkami rozwoju organizacji zgodnie z ideą różnorodności debatowali przedstawiciele biznesu, organizacji społecznych i środowisk akademickich. Wykładowcy, występujący goście-eksperci i paneliści jednogłośnie podkreślali, że różnorodność jest w dzisiejszych czasach czynnikiem decydującym o sukcesie w biznesie. Zarządzanie różnorodnością nie jest wyborem, tylko zobowiązaniem, które firmy muszą podjąć.

Po raz pierwszy Kongresowi towarzyszył przegląd „Praktycy o Różnorodności”, prezentujący najbardziej innowacyjne i angażujące polskie dobre praktyki w zakresie zarządzania różnorodnością.


PRELEGENCI I PANELIŚCI

Markus Rauning, General Manager, Henkel Polska
Jacek Santorski, psycholog biznesu, Values
Dorota Strosznajder, Dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej oraz pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej, Henkel Polska
Łukasz Miszon, Wiceprezes Stowarzyszenia WIOSNA
Aleksandra Chudaś, Mentoring & Communication Manager, Social Wolves
Przemysław Radwan, Prezes Szkoły Liderów
Marta Zucker, autorka książek o globalnych sukcesach polskich start-upów

WYRÓŻNIONE PRAKTYKI

Capgemini – zatrudnianie osób z niepełnosprawnością
Kids Code Fun – program uczenia programowania seniorów przez dzieci
Orange Polska - Zdrowie na tak - program skierowany do pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością
SITECH Sp. z o. o. – zarządzanie różnorodnością
Skanska – placemaking, budowanie miejsc wkluczających
Spółdzielnia Socjalna Dalba – pierwszy w Polsce browar spółdzielczy