Praktycy-RoznorodnosciStage.jpg

PRAKTYCY RÓŻNORODNOŚCI

W LEPSZYM ŚWIECIE


Praktycy Różnorodności w Lepszym Świecie to regularne spotkania poświęcone najciekawszym praktykom z zakresu różnorodności i inkluzji w Polsce i na świecie. W dyskusji pomiędzy praktykami, wprowadzającymi je w życie, a ekspertami, komentującymi te przedsięwzięcia, rodzi się głębsze rozumienie mechanizmów budowania lepszych, otwartych na odmienność społeczności.

Spotkania mają na celu inspirowanie, otwieranie na inne sposoby myślenia, naukę peer to peer, pokazywanie, jak często mała modyfikacja może doprowadzić do dużej zmiany w organizacji. Chcemy rozmawiać o tym, jak radzić sobie z wyzwaniem różnorodności w praktyce organizacji, jakie działania, polityki bądź procedury się sprawdzają, jakie wsparcie jest nieodzowne, czego absolutnie nie należy robić, jak efektywnie zarządzać różnorodnością, by w maksymalny sposób wykorzystać drzemiący w niej potencjał.

Tematyczne spotkania gromadzą przedstawicieli biznesu, w tym menedżerów HR i specjalistów ds. CSR, ekspertów ze świata NGO, think tanków i administracji oraz dziennikarzy – wszystkich tych, którzy w różnorodności i inkluzji widzą szansę i nadzieję na budowanie lepszych organizacji i bardziej przyjaznych społeczności dla nas wszystkich. Kameralny charakter wydarzeń z jednej strony stwarza warunki dla swobodnej wymiany myśli, z drugiej zaś sprzyja profesjonalizacji dyskusji. Wnioski z każdego spotkania zamieszczane są na stronie internetowej Kongresu Różnorodności.

Patroni Mediowi