2017-3U4A1212_sm 2.jpg

2017

„O TOLERANCJI”

KONGRES RÓŻNORODNOŚCI 2017 - „O TOLERANCJI”

Czwartej edycji Kongresu Różnorodności patronowało hasło „O tolerancji”, której istotność i znaczenie dla polskiego społeczeństwa zobrazowały wyniki badania opinii „Obecność tolerancji dla różnorodności w społeczeństwie polskim 2017 roku”, przeprowadzonego specjalnie na potrzeby Kongresu na reprezentatywnej grupie Polek i Polaków przez Kantar Millward Brown . Ankieta wykazała, że ogół Polaków dostrzega, że równość szans w kraju pozostawia wiele do życzenia, że kobiety stanowią w Polsce forpocztę różnorodności i otwartości oraz że statystycznie w życiu zawodowym doświadczamy znacznie wyższej tolerancji i akceptacji dla różnorodności niż w życiu społecznym.

W ramach wydarzenia odbyły się także debaty na temat różnorodności, poświęcone korzyściom wynikającym z kobiecego stylu zarządzania i wdrażaniu rozwiązań inkluzyjnych w organizacjach, tworzeniu otwartych miast i społeczności wielokulturowych, a także językowi, edukacji w zakresie mowy tolerancji i otwartości oraz wrażliwości na słowa.
Kongresowi towarzyszył przegląd „Praktycy o Różnorodności”, prezentujący najbardziej innowacyjne i angażujące polskie dobre praktyki w zakresie zarządzania różnorodnością.

PRELEGENCI I PANELIŚCI

Louise Pulford, Executive Director of Social Innovation Exchange (SIX)
Anna Kobierska, Ekspert w Obszarze Komunikacji, Henkel Polska
Wojciech Eichelberger, psycholog i psychoterapeuta
Katarzyna Wierzbowska, prezeska Sieci Przedsiębiorczych Kobiet
Katarzyna Nowak, Kierownik Komunikacji Korporacyjnej i Zrównoważonego Rozwoju, Orbis
Zuzanna Ziomecka, Redaktor naczelna NewsMavens.com
Alicja Knast, dyrektorka Muzeum Śląskiego
Jakub Szczęsny, architekt
Jakub Wygnański, Prezes Zarządu Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
Maria Cywińska, socjolożka Internetu
Maciej Piwowarczuk, storyteller i dokumentalista

WYRÓŻNIONE PRAKTYKI

EY Polska
Dentsu Aegis Network Polska - inicjatywy wspierające rodziców
Volkswagen Motor Polska - Respect – krzewienie szacunku wobec różnorodności
Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ - wspieranie osób z niepełnosprawnością w drodze do niezależności
Roche Polska - program ITforSHE, obecność kobiet w IT