VI Kongres Różnorodności

2020

„FIXING TOMORROW WITH DIVERSITY”

KONGRES RÓŻNORODNOŚCI 2020 - „FIXING TOMORROW WITH DIVERSITY - CZYLI JAK BUDOWAĆ KAPITAŁ SPOŁECZNY DZIĘKI RÓŻNORODNOŚCI?”

23 Stycznia 2020 | Nowy Teatr, Warszawa

Kongres różnorodności 2020 to szósta już odsłona cyklicznego wydarzenia zainicjowanego przez Henkel Polska i BETTER, którego misją jest szerokie promowanie idei różnorodności w życiu biznesowym i społecznym oraz pobudzanie międzysektorowej dyskusji w obszarze diversity & inclusion.

Temat przewodnim tegorocznego spotkania jest "FIXING TOMORROW WITH DIVERSITY - CZYLI JAK BUDOWAĆ KAPITAŁ SPOŁECZNY DZIĘKI RÓŻNORODNOŚCI?”

Wracamy do wspólnych korzeni: społeczeństwa obywatelskiego, kapitału społecznego i różnorodności.
Spojrzymy na nie przez pryzmat biznesu, sztucznej inteligencji i trendów przyszłości.
Podczas wydarzenia będziemy rozmawiać o tym:

  • Czym jest dzisiaj kapitał społeczny?
  • Czy nowe technologie są sojusznikiem w tworzeniu kapitału społecznego?
  • Czy sztuczna inteligencja ma szacunek dla różnorodności?
  • Jak wzmacniać otwartość na różnorodność w przestrzeni publicznej?
  • Jak skutecznie wspierać społeczeństwo obywatelskie?
 Międzynarodowe Centrum Kultury, Nowy Teatr ul. Madalińskiego 10/16, Warszawa

Międzynarodowe Centrum Kultury, Nowy Teatr, Warszawa

PRELEGENCI

B. Bix Aliu, Deputy Chief of Mission, Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie
Piętnaście lat wcześniej pracował w Ambasadzie USA w Warszawie jako wicekonsul oraz zastępca attaché ds. kultury, a ostatnio zajmował stanowisko konsula generalnego Stanów Zjednoczonych w Krakowie. Przed powtórnym przyjazdem do Polski był zastępcą szefa misji w Ambasadzie USA w Czarnogórze, gdzie często pełnił obowiązki chargé d’affaires ad interim.
Wysokiej rangi zawodowy dyplomata, członek Zagranicznej Służby Dyplomatycznej w stopniu radcy, wielokrotnie nagradzany przez Departament Stanu, między innymi Superior Honor Award (siedmiokrotnie) oraz Meritorious Honor Award (sześciokrotnie). Reprezentował interesy USA w Albanii, Macedonii, Czarnogórze, Polsce oraz Emiratach Arabskich.

Karolina Błońska-Szubstarska - Research Director Better
W Better od 2008 r. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami zrównoważonego rozwoju, tworzeniu strategii sustaianability, komunikacji oraz badaniach. Organizuje wydarzenia. Wieloletnia redaktor naczelna "CR Navigator". Wcześniej redaktor prowadząca magazyn "Brief". Absolwentka psychologii UW i Szkoły Strategii Marki. Przez dwa lata studiowała na Universidad Autonoma de Madrid. Dwukrotna laureatka "Pióra Odpowiedzialności".

Van Anh Dam, Dyrektorka Programu Edukacyjnego w Centralnym Domu Technologii
Urodzona w Wietnamie, ale wychowana w Polsce edukatorka. W pracy łączy swoje doświadczenie w nauczaniu, kreatywnych działaniach i pasję do nowych technologii. Najbardziej lubi tłumaczyć dzieciom i dorosłym, czym jest programowanie, za pomocą pluszowego kurczaka. Współzałożycielka szkoły programowania Kids Code Fun i członkini Rady Fundacji Girls Code Fun. Tworzyła i wprowadzała programy edukacji technologicznej w Polsce i Indonezji.

Aniela Hejnowska, Marketing & Operations Lead, członek zarządu Microsoft Polska
Dołączyła do Zarządu Microsoft Polska w maju 2019 r. Ma ponad 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu organizacjami z sektora telekomunikacyjnego i nowych technologii. Przez ostatnie 3 lata pełniła funkcję International VP w Groupon, zarządzając zespołem 450 osób na 4 rynkach: francuskim, holenderskim, belgijskim i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wcześniej, przez ponad 4 lata pracowała w firmie telekomunikacyjnej Netia jako Dyrektor Zarządzający w segmencie SOHO/SME. Została wyróżniona m.in. tytułem Bizneswoman Roku 2010 przyznawanym przez Fundację Sukces Pisany Szminką promującą zawodowy i osobisty rozwój kobiet. Jest aktywnie zaangażowana w inicjatywy dla kobiet, a także wspiera organizacje takie jak Vital Voices czy Kosmos.

Paulina Gasińska, dyrektor zarządzająca ds. regulacyjnych, prawnych i relacji z klientami, rzeczniczka etyki, mBank SA
Z wykształcenia prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Columbia. Radczyni prawna w Polsce i adwokat w Stanie Nowy Jork, z dziesięcioletnim doświadczeniem w międzynarodowej kancelarii prawnej White and Case. Od 2013 roku w mBanku, w roli pełnomocniczki zarządu ds. kultury myślenia klientem i relacji z klientami, a od 2018 roku również rzeczniczka etyki. Członkini Komisji Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich.

Katie Hill, B Corp Governance Council Representative; B Lab Europe’s Management Board Chair
Wcześniej była dyrektorką wykonawczą B Lab UK, organizacji odpowiedzialnej za wdrożenie ruchu B Corporation w Wielkiej Brytanii, a także współtworzyła inwestycje społeczne. Pracowała też jako ekonomistka na różnych szczeblach władzy wykonawczej w Wielkiej Brytanii (lokalnym, samorządowym, państwowym) oraz wspierała rządy Litwy i Polski w tworzeniu strategii systemów zatrudnienia w momencie przystąpienia tych państw do UE. Przez cztery lata prowadziła przedsiębiorstwo społeczne w Bułgarii i na bazie uzyskanych tam doświadczeń obroniła dyplom MBA na Oxford University. Została powołana do panelu ekspertów UE ds. Biznesu społecznego, była członkiem grupy roboczej G8 ds. Inwestycji społecznych oraz prowadziła rozmaite prace badawcze na temat inwestycji społecznych. Obecnie zasila Zespół B Lab Europe w Amsterdamie.

Piotr Kowalczuk, Zastępca Prezydenta Gdańska
Pedagog, dziennikarz, samorządowiec. Zastępca prezydenta Miasta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych, Współprzewodniczący Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania, Przewodniczący Komitetu Sterującego Gdańskiego Modelu Integracji Imigrantów, członek komisji branżowych Unii Metropolii Polskich, delegat Miasta Gdańska w Związku Miast Polskich, ambasador Funduszu Dzieci Osieroconych Fundacji Hospicyjnej oraz kampanii #Jestem21.

Dr Konrad Maj, Psycholog społeczny, kierownik projektu HumanTech Meetings, inicjator oraz kierownik Centrum Innowacji HumanTech działającego przy Uniwersytecie SWPS
W pracy naukowej i dydaktycznej koncentruje się na zagadnieniach związanych z wpływem społecznym, psychologią mediów oraz innowacjami. Obecnie prowadzi badania w obszarze HRI (Human-Robot-Interaction). W latach 2013-2016 był pełnomocnikiem prorektora ds. nauki w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i innowacji społecznych. Odbył szereg wizyt studyjnych w ośrodkach zajmujących się innowacjami, takich jak  ISI – Institute for Social Innovation (Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA), ID+ Research Institute for Design, Media and Culture (University of Averio, Portugalia), Design Factory (Aalto University, Finlandia). Centrum Innowacji HumanTech, którym kieruje, analizuje najnowsze trendy społeczne i technologiczne, przygotowuje ekspertyzy na podstawie wyników badań i wdrożeń innowacji, a także realizuje projekty we współpracy z biznesem w zakresie komercjalizacji wiedzy.

Dr hab. Aleksandra Przegalińska, adiunkt w Katedrze Management in Digital and Networked Societies w Akademii Leona Koźmińskiego
Doktoryzowała się w dziedzinie filozofii sztucznej inteligencji w Zakładzie Filozofii Kultury Instytutu Filozofii UW. Do niedawna prowadziła badania w Massachusetts Institute of Technology w Bostonie. Absolwentka The New School for Social Research w Nowym Jorku. Niedługo rozpocznie badania nad automatyzacją pracy w Labour and Worklife Program na Harvardzie. Interesuje się rozwojem nowych technologii, przetwarzaniem języka naturalnego, postępami w zakresie humanoidalnej sztucznej inteligencji, robotów społecznych i technologii ubieralnych.

Dorota Strosznajder, pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej w Henkel Polska oraz dyrektorka Działu Komunikacji Korporacyjnej z odpowiedzialnością za Polskę i kraje bałtyckie
Inicjatorka i współtwórczyni Kongresu Różnorodności oraz spotkań Praktyków Różnorodności w Lepszym Świecie. Mentorka i liderka programów mentoringowych. Inicjatorka i liderka programów networkingowych dla kobiet. Twórczyni wieloletniego projektu społecznego „W drodze do pracy”, wspierającego od 2013 roku reaktywację zawodową kobiet. Laureatka nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes” za 2016 rok, w kategorii Różnorodność. Absolwentka studiów orientalistycznych na Uniwersytecie Warszawskim, Studium Praktyka i Mistrza NLP oraz Szkoły Mentorów. Wcześniej związana z firmami Japanese External Trade Organization oraz Procter & Gamble.

Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna oraz członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu od października 2014 roku, członkini Zarządu organizacji, a od 2016 roku odpowiada także za rozwój Karty Różnorodności i współpracę z Platformą Diversity Charters  przy Komisji Europejskiej. Ekspertka w zakresie zrównoważonego rozwoju, zarządzania różnorodnością, członkini jury wielu konkursów. Na co dzień zarządza Zespołem FOB, uczestnicząc w kształtowaniu wszystkich projektów i programów łącząc to z pracą w Zarządzie nad strategicznym rozwojem organizacji.

Jan Jakub Wygnański, Prezes Zarządu Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, Współtwórca Funduszu Obywatelskiego
Socjolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta Uniwersytetu Yale. Działacz opozycji demokratycznej w latach 80-tych. Uczestnik rozmów Okrągłego Stołu.  Jeden z animatorów ruchu organizacji pozarządowych w Polsce od początku  lat 90-ych. Współtwórca m.in. Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych prowadzonego przez Stowarzyszenie Klon/Jawor oraz Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.  Badacz społeczeństwa obywatelskiego, wolontariatu i filantropii w Polsce. Założyciel i obecnie Prezes Zarządu Pracowni Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA.  Współtwórca Funduszu Obywatelskiego gromadzącego środki na rzecz inicjatyw chroniących ład demokratyczny w Polsce. Laureat m.in. Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego, Nagrody Totus Tous, Nagrody im. Ks. J. Tischnera, Odznaczony Krzyżami Kawalerskim i Oficerskim Polonia Restituta, Senior Ashoka Fellow

Perry V. Zizzi, partner zarządzający Dentons w Rumunii
Ma prawie ćwierć wieku doświadczenia w praktykowaniu prawa na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej, Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych i w innych krajach. Perry doradzał przy licznych transakcjach deweloperskich, finansowaniu, nabywaniu i wynajmie nieruchomości w Rumunii, na Ukrainie, w Polsce, Czechach, na Słowacji, w Turcji, na Węgrzech, w Rosji i we Włoszech. Jest bardzo zaangażowany w rozwój inicjatyw na rzecz różnorodności i integracji. Pod jego kierownictwem Dentons Bucharest stał się pierwszą kancelarią prawną w Rumunii podpisującą Kartę Różnorodności. Perry jest zaangażowany w tworzenie Rumuńskiej Izby Handlowej ds. Różnorodności, która będzie promować integrację gospodarczą przedsiębiorstw należących do wcześniej marginalizowanych grup.

B. Bix Aliu

B. Bix Aliu

Karolina Błońska-Szubstarska

Karolina Błońska-Szubstarska

Aniela Hejnowska

Aniela Hejnowska

Katie Hill

Katie Hill

Anna Kalczyńska

Anna Kalczyńska

Piotr Kowalczuk

Piotr Kowalczuk

Dr Konrad Maj

Dr Konrad Maj

Paweł Oksanowicz

Paweł Oksanowicz

Dr hab. Aleksandra Przegalińska

Dr hab. Aleksandra Przegalińska

Dorota Strosznajder

Dorota Strosznajder

Marzena Strzelczak

Marzena Strzelczak

Van Anh Dam

Van Anh Dam

Jan Jakub Wygnański

Jan Jakub Wygnański

Perry V. Zizzi

Perry V. Zizzi

PRAKTYCY RÓŻNORODNOŚCI

Anna Bocheńska
Prezes Fundacji „Człowiek w potrzebie”. Była aktywnym członkiem Komisji Dialogu Społecznego ds. dzieci, młodzieży i rodziny przy Urzędzie m.st. Warszawy. W 2010 roku, w Wyborach Samorządowych, ubiegała się jako bezpartyjna kandydatka o funkcję radnego dzielnicy Praga Południe. Niezależnie od działalności społecznej, ukończyła studia z marketingu i zarządzania, ze specjalizacją zarządzanie zasobami ludzkimi. Pracowała na stanowiskach kierowniczych w kilku firmach. Jest mamą 22-letniej Marty. W październiku 2014 roku, z bardzo dobrymi referencjami, Anna Bocheńska odeszła z pracy pełnoetatowej i rozpoczęła działania nad otwarciem DIFFERENT - restauracji w ciemności, obsługiwanej przez niewidomych kelnerów!.

Agata Bosiacka
Architektka i trenerka. Założycielka kolektywu projektowo-budowlanego Inicjatywa SPOT, który wspiera organizacje pozarządowe w działaniach budowlanych i remontowych. Od kwietnia 2018 prowadzi własną działalność zajmującą się architekturą i edukacją. Uczestniczka i organizatorka wielu warsztatów miejskich i projektowych, realizatorka innowacji społecznej “Specjaliści w swej dziedzinie”. Mentorka w programach społecznych. Pasjonatka działań miejskich i angażowania społeczności lokalnych.

Katarzyna Jabłońska
Dział Współpracy i Projektów Społecznych Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”. Psycholożka , innowatorka społeczna. Pasjonatka szukania rozwiązań będących odpowiedzią na potrzeby różnych grup społecznych. Przez ponad 25 lat współpracowała z wieloma organizacjami pozarządowymi wprowadzając na rynek usług społecznych i edukacyjnych nowe rozwiązania.

Anna Kobierska
Ekspert w obszarze komunikacji w Henkel. Inicjatorka i autorka programu wspierającego menedżerów w rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych i przywódczych, programu wspierającego kobiety w rozwoju karier Women in Leadership oraz szeregu inicjatyw związanych z różnorodnością i budowaniem zaangażowania pracowników. Politolog, mediator. Ukończyła szkołę trenerów komunikacji opartej na empatii.

Mirella Panek-Owsiańska
Mirella Panek-Owsiańska -  Ekspertka CSR, zarządzania różnorodnością i komunikacji społecznej. Jedna z założycielek fundacji Kosmos dla Dziewczynek, była członkini zarządu CSR Europe, wieloletnia prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, gdzie odpowiadała za kontakty z kluczowymi interesariuszami w Polsce i współpracowała z The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), Global Compact, etc. Przez 4 lata pełniła funkcję rzeczniczki prasowej polskiej sekcji Amnesty International. Stworzyła i koordynowała program „Demokracja bez kobiet to pół demokracji”, inicjatorka wielu grup i projektów dla kobiet.  Autorka artykułów i komentarzy prasowych, mentorka i trenerka. Członkini jury konkursu Kampania Społeczna Roku oraz innych konkursów poświęconych komunikacji i społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadzi zajęcia dla studentów na podyplomowych studiach z zakresu CSR i PR. Posiada długoletnie doświadczenie współpracy z biznesem, sektorem publicznym i NGO. 

Zuzanna Skoczek współzałożycielka fundacji Samodzielność od kuchni, edukatorka kulinarna
Od 15 lat zachęca dzieci i młodzież do myślenia i uważnego przyglądania się światu, pracując równolegle w różnych branżach i przy rozmaitych projektach. Od 6 lat związana ze szkołą gotowania dla dzieci Little Chef. Inicjatorka powstania fundacji Samodzielność od kuchni wspierającej proces usamodzielnienia wychowanków domów dziecka. Zajmuje się desk researchem, strategią i współpracą z organizacjami i instytucjami.

Anna Bocheńska

Anna Bocheńska

Agata Bosiacka

Agata Bosiacka

Katarzyna Jabłońska

Katarzyna Jabłońska

Anna Kobierska

Anna Kobierska

Mirella Panek-Owsiańska

Mirella Panek-Owsiańska

Zuzanna Skoczek

Zuzanna Skoczek

  • PROWADZĄCY
  • PROGRAM


Anna Kalczyńska
Dziennikarka i prezenterka telewizyjna. Absolwentka Kolegium Europejskiego i Lingwistyki Stosowanej UW, studiowała także dziennikarstwo na Uniwersytecie Bostońskim. Odbyła staż w dziale prasy i komunikacji Komisji Europejskiej w Brukseli. Od 2002 roku związana z grupą TVN. Pracę dziennikarską zaczynała od stażu w TVN24, poprzez research, stanowisko reportera i wydawcy. Pracę antenową rozpoczęła od newsów anglojęzycznych, od 2004 do 2014 prowadziła serwisy informacyjne. W  TVN24 była współautorką i wydawcą magazynu "Studio Europa", a potem także jego prezenterką. Prowadziła 3 edycje magazynu "Tu Europa". W latach 2007-2010 prowadziła magazyn "Polska i świat". Obecnie, od czterech lat prowadząca program poranny "Dzień Dobry TVN".

Paweł Oksanowicz. Dziennikarz Muzo FM, prowadzący program BIZON- Biznes odpowiedzialny i nowoczesny, autor 12 książek
Dziennikarz, z ponad 20. letnim doświadczeniem w prasie, radiu, telewizji i internecie. Pracował dla: RMF.FM, Radia Zet, Radia PIN, Radia Kolor. Obecnie w MUZO.FM (Grupa POLSAT). Jako prezenter TV pracował w stacjach: RTL 7,  TVP2, POLSAT BIZNES. Pracuje w portalu internetowym nienieodpowiedzialni.pl, gdzie pisze i redaguje teksty dotyczące etyki w biznesie i społeczeństwie. Współpracuje z Ośrodkiem Dialogu i Analiz dla biznesu THINKTANK. Zajmuje się CSR, zrównoważonym rozwojem. Napisał i opublikował 12 książek. W ciągu ostatnich 5 lat poprowadził ponad 120 konferencji, kongresów i spotkań biznesowych.

Paweł Niziński, założyciel Goodbrand/BETTER., wydawca projektów CR Navigator i BE Navigator, promujących idee zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu
Doradca w dziedzinie innowacyjności społecznej i strategicznego zarządzania zrównoważonymi markami, od ponad 20 lat w branży marketingowej. Wcześniej dyrektor kreatywny i zarządzający Y&R Brands, współzałożyciel Upstairs, dyrektor kreatywny EURO RSCG. Moderator dialogu społecznego, wykładowca komunikacji marketingowej, odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju (UW, ALK , UMK, WSE im J. Tischnera, Szkoły Strategii Marki SAR, Harvard Business Review). Prelegent wielu międzynarodowych konferencji. Socjolog, artysta grafik, designer.

9:00 - 9:30
Rejestracja + kawa

9:30 - 9:40
Powitanie: Dorota Strosznajder, dyrektor Komunikacji Henkel Polska, Paweł Niziński, prezes Better

9:40 – 9:45
“50 dekad współdziałania - społeczeństwo obywatelskie w USA”
B. Bix Aliu, Deputy Chief of Mission Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie

9:45 - 10:05
“Różnorodność. Dlaczego? Po co? Dla kogo?”
Jan Jakub Wygnański, prezes Pracowni Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia”, współtwórca Funduszu Obywatelskiego

10:05 - 10:45
Panel 1: “2+2=100, o mocy kapitału społecznego w biznesie i nie tylko”
Prowadzenie: Anna Kalczyńska, dziennikarka TVN
Uczestnicy:
Jan Jakub Wygnański, prezes Pracowni Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia”, współtwórca Funduszu Obywatelskiego
Perry Zizzi, szef Dentons Rumunia, założyciel Diversity Chamber of Commerce
Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna oraz członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Paulina Gasińska, dyrektor zarządzająca ds. regulacyjnych, prawnych i relacji z klientami  Rzeczniczka etyki, mBank SA

10:45 - 11:05
“Biznes ma moc”
Katie Hill, B Corp Governance Council Representative; B Lab Europe’s Management Board Chair

11:05 - 11:20
“Program, który nieźle namieszał” (prezentacja wyników badania wpływu programu "W drodze do pracy")
Karolina Błońska-Szubstarska, Research Director, Better

11:20 – 11:40
Przerwa kawowa

11:40 – 12:00

“Miasto wysokiego kapitału”
Piotr Kowalczuk, Vice president of the City of Gdańsk

12:00 – 12:20
“Czy sztuczna inteligencja ma szacunek dla różnorodności?”
Aleksandra Przegalińska, adiunkt w Katedrze Management in Digital and Networked Societies w Akademii Leona Koźmińskiego

12:20 - 13:00
Panel 2: “Sojusznik czy wróg?” (czy nowe technologie są sojusznikiem w tworzeniu kapitału społecznego):
Moderator: Paweł Oksanowicz, dziennikarz Muzo FM
Uczestnicy:
Aleksandra Przegalińska, adiunkt w Katedrze Management in Digital and Networked Societies w Akademii Leona Koźmińskiego
Aniela Hejnowska, Marketing & Business Strategy Director, członek zarządu Microsoft Polska
Konrad Maj, kierownik Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych HumanTech
Van Anh Dam, dyrektorka zarządzająca, Centralny Dom Technologii

13:00 – 13:40
Lunch

13:40 - 14:40
Panel 3: Praktycy Różnorodności - prowadzenie Paweł Niziński
Uczestnicy:
Mirella Panek, Fundacja Kosmos dla Dziewczynek
Anna Kobierska, Henkel
Anna Bocheńska, Fundacja Człowiek w Potrzebie
Agata Bosiacka, Inicjatywa SPOT
Zuzanna Skoczek, Fundacja Samodzielność od Kuchni
Joanna Dolińska, Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie

14:40 - 14:50
Zakończenie

ORGANIZATORZY

PARTNERZY