Oświadczenie o ochronie danych osobowych 

1. Postanowienia ogólne

Henkel Polska Sp. z o.o., zwana dalej „firmą Henkel”, szanuje prywatność wszystkich odwiedzających naszą stronę internetową. W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa, jakie rodzaje danych są przez nas gromadzone oraz w jaki sposób je wykorzystujemy. Dowiedzą się Państwo również, w jaki sposób można skorzystać ze swoich praw jako osób, których dane dotyczą.

Wszelkie zmiany wprowadzone w tym Oświadczeniu o ochronie danych osobowych będą publikowane na tej stronie. Dzięki temu w każdej chwili mogą się Państwo dowiedzieć, jakie dane gromadzimy oraz jak z nich korzystamy.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych nie dotyczy stron internetowych dostępnych za pośrednictwem hiperłączy zamieszczanych na stronach internetowych firmy Henkel.

2. Gromadzenie, wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych

Nazwa podmiotu odpowiedzialnego: Henkel Polska Sp. z o.o.

Adres podmiotu odpowiedzialnego: ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, Polska

Firma Henkel wykorzystuje dane osobowe głównie w celu udostępniania tej strony internetowej użytkownikom. Ewentualne dalsze przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w związku z innymi obowiązkami ustawowymi bądź zezwoleniami, albo jeśli dany użytkownik udzielił firmie Henkel na to zgody. Firma Henkel przechowuje i przetwarza dane w następujących celach:

Kiedy użytkownicy odwiedzają stronę internetową, firma Henkel automatycznie gromadzi i zapisuje określone dane. Są to: adres IP lub identyfikator urządzenia przypisane do danego urządzenia końcowego, które są nam niezbędne do wysyłania żądanych treści (np. zwłaszcza treści, tekstów, obrazów i informacji o produktach oraz plików danych udostępnianych do pobrania itd.), aktywność użytkowników w odniesieniu do strony internetowej, rodzaj danego urządzenia końcowego, typ używanej przeglądarki oraz data i godzina odwiedzin.

Firma Henkel przechowuje takie informacje przez co najwyżej 7 dni w celu rozpoznawania i ścigania nadużyć. 

Firma Henkel wykorzystuje te informacje również do udoskonalania wyglądu, cech i funkcjonalności serwisu, a także do wykonywania ogólnych czynności administracyjnych.

Poza tym firma Henkel bez zbędnej zwłoki usuwa lub anonimizuje dane dotyczące korzystania z witryny, w tym adresy IP, kiedy tylko przestaną być potrzebne do powyższych celów.

Przetwarzanie i wykorzystywanie danych odbywa się w oparciu o przepisy ustawowe uzasadniające takie działania tym, że (1) przetwarzanie jest niezbędne do działania strony internetowej; lub (2) zapewnienie i doskonalenie funkcjonalności i bezbłędnego działania strony internetowej oraz jej przystosowywanie do potrzeb użytkowników leżą w nadrzędnym uzasadnionym interesie firmy Henkel.

3. Dalsze przetwarzanie danych osobowych

Tabela z zapytaniem (Skontaktuj się z nami)

W naszym formularzu kontaktowym mogli Państwo podać swoje dane teleadresowe (Skontaktuj się z nami). Dane te zostaną przez nas użyte do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.

Przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych opiera się na przepisach ustawowych uzasadniających takie działania tym, że przetwarzanie jest niezbędne do obsługi złożonego przez Państwa zapytania.

Jeżeli nie wyrazili Państwo zgody na przechowywanie danych przez dłuższy czas, na przykład w ramach zarządzania relacjami z interesariuszami przez naszą firmę, będziemy przechowywać dane tylko przez okres niezbędny do realizacji powyższego celu lub przez wymagany okres w przypadku istnienia jakichkolwiek ustawowych obowiązków przechowywania danych.

5. Śledzenie korzystania ze stron internetowych

Webtrekk

O ile wyrazili Państwo na to zgodę, ta strona internetowa gromadzi i przechowuje dane do celów marketingowych i optymalizacyjnych używając technologii Webtrekk. Dane te są przechowywane i przetwarzane dalej w oparciu o anonimowe lub pseudonimizowane profile użytkowników (w zależności od zastosowanej technologii i usługi). Profile użytkowników są przechowywane w plikach cookie za pomocą innych, podobnych technologii, jak opisano powyżej. Poza danymi gromadzonymi podczas korzystania ze strony internetowej (jak opisano powyżej), mogą to być również informacje dotyczące strony internetowej, z której wchodzą Państwo na naszą witrynę, stron internetowych, które odwiedzają Państwo przebywając na naszej witrynie oraz ewentualnie terminy, jakie wpisują Państwo do wyszukiwarki, aby znaleźć naszą stronę internetową.

Bez wyraźnej zgody użytkownika, dane zgromadzone z wykorzystaniem technologii Webtrekk nie są wykorzystywane do identyfikacji osób odwiedzających i nie są dołączane do innych danych osobowych użytkownika.

Brak zgody na gromadzenie danych

a) Mogą Państwo także sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych przez Webtrekk, klikając poniższy link:

Aby wyłączyć kontrolę internetową Webtrekk na tej stronie, zapisany zostaje plik cookie z rezygnacją. Plik cookie jest przeznaczony dla konkretnej domeny, przeglądarki i komputera. Wobec tego jeśli zaglądają Państwo na naszą stronę internetową z domu i z pracy lub używając różnych przeglądarek, to należy odmówić zgody na przechowywanie danych na każdym urządzeniu lub w każdej przeglądarce. 
a) Mogą Państwo również sprzeciwić się przechowywaniu plików cookie i wyłączyć ich przechowywanie używając odpowiednich ustawień przeglądarki; należy jednak pamiętać o tym, że nie będą wtedy Państwo mogli w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny.

6. Państwa prawa jako osoby, której dotyczą dane / inspektor ochrony danych

W każdej chwili mogą Państwo skorzystać z prawa dostępu do swoich danych. Dodatkowo, o ile spełnione zostaną odpowiednie wymagania, mogą Państwo korzystać z następujących praw:

  • Prawo do sprostowania danych
  • Prawo do usunięcia danych
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania
  • Prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu nadzoru właściwego do spraw ochrony danych
  • Prawo do przenoszenia danych (od 25 maja 2018 r.)

Prawo do sprzeciwu

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych odbywającego się na podstawie uzasadnionego interesu firmy Henkel, mają Państwo prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu Państwa danych osobowych w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z Państwa osobistą sytuacją. Firma Henkel zaprzestanie takiego przetwarzania danych, chyba że może dowieść, że jest ono konieczne z ważnych przyczyn, które uzasadniają dalsze przetwarzanie i należy je przedłożyć nad Państwa interes, prawa i swobody, albo jeśli przetwarzanie służy dochodzeniu lub wnoszeniu roszczeń prawnych bądź obronie przed nimi.

W takich przypadkach lub w razie innych pytań czy próśb związanych z Państwa danymi osobowymi należy wysłać e-mail bądź pismo do naszego inspektora ochrony danych — na adres: Henkel Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, Polska (Email: dpo@henkel.com).

7. Korzystanie z wtyczek mediów społecznościowych

W nasze strony internetowe wbudowane zostały wtyczki („wtyczki”) różnych sieci społecznościowych. Związane z tym usługi są świadczone przez poszczególne firmy („dostawców usług”). Należą do nich:

Portal Facebook jest prowadzony przez firmę Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Stany Zjednoczone („Facebook”). Z zestawieniem wtyczek Facebooka oraz ich wyglądem można się zapoznać pod adresem: https://developers.facebook.com/docs/­plugins

Portal jest prowadzony przez firmę X Corp., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Stany Zjednoczone („X”). Z zestawieniem przycisków X oraz ich wyglądem można się zapoznać pod adresem:  https://dev.x.com/web/tweet-button

Portal Instagram jest dostarczany przez firmę Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone („Instagram”). Z zestawieniem wtyczek Instagrama oraz ich wyglądem można się zapoznać pod adresem: http://blog.instagram.com/post/­36222022872/introducing-instagram-badges

Portal LinkedIn jest dostarczany przez LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone („LinkedIn”). Z zestawieniem wtyczek LinkedIn oraz ich wyglądem można się zapoznać pod adresem: https://developer.linkedin.com/plugins#

W trosce o lepszą ochronę Państwa danych osobowych podczas odwiedzania naszych stron internetowych, wtyczki te mają postać przycisków wymagających dwukrotnego kliknięcia. Dzięki takiej formie, kiedy wchodzą Państwo z naszej witryny na stronę zawierającą takie wtyczki, nie zostają Państwo automatycznie połączeni z serwerami dostawców usług. Dopiero po aktywacji wtyczek, co jest równoznaczne ze zgodą na przesyłanie danych, przeglądarka utworzy bezpośrednie łącze do serwerów dostawców usług. Zawartość poszczególnych wtyczek jest wówczas przesyłana przez danego dostawcę bezpośrednio do Państwa przeglądarki, a następnie jest wyświetlana na Państwa ekranie.

Wtyczka informuje dostawcę o tym, na które strony naszej witryny Państwo wchodzą. Jeśli podczas przeglądania naszej witryny są Państwo zalogowani na swoim koncie użytkownika u danego dostawcy, dostawca jest w stanie powiązać Państwa zainteresowania, tj. przeglądane przez Państwa informacje, z Państwa kontem użytkownika. W przypadku skorzystania z jakiejkolwiek funkcji wtyczki (np. kliknięcia przycisku „Lubię to” lub zamieszczenia komentarza), również te informacje zostaną przekazane przez przeglądarkę bezpośrednio do dostawcy, który je zachowa.

Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez dostawców oraz na temat Państwa praw i możliwości w zakresie ochrony prywatności w tych okolicznościach można znaleźć w politykach poszczególnych dostawców dotyczących ochrony danych i prywatności:

Zasady dotyczące danych Facebooka: http://www.facebook.com/policy.php

Polityka prywatności Xa: https://x.com/privacy

Zasady ochrony prywatności Instagrama: https://help.instagram.com/­155833707900388/

Polityka ochrony prywatności LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/Data Protection-policy